Erik Pousard

Erik Pousard

Advokat

Erik Pousard är främst verksam inom processrätt. Erik uppträder som försvarare, eller målsägandebiträde, i brottmål och som ombud i civila tvister.

Erik har därutöver skaffat sig särskild erfarenhet av juridik med fastighetsrättslig anknytning liksom fordringsmål. Erik företräder både företag och privatpersoner. Utöver Eriks arbete vid advokatbyrå har han tidigare även arbetat som bolagsjurist inom en skogskoncern.    

  • Advokat, Advokatfirman SJS, 2016-
  • Advokat, Glimstedt, 2013-2016
  • Biträdande jurist, Glimstedt, 2010-2013
  • Bolagsjurist, Södra Skogsägarna, 2007-2010
  • Biträdande jurist, Advokatfirman Åberg, 2005-2007
  • Jur kand, Lunds universitet, 2005
  • Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2013